Jeg holder jevnlig forelesninger og seminarer, de siste årene hovedsakelig i Sveits og England. Temaene kan virke forskjellige, men handler med få unntak om aspekter av det Jung kalte individuasjonsprosessen – som veldig forenklet sagt handler om å komme hjem til seg selv. Og det betyr å finne sitt ståsted i seg selv, forholde seg til sitt indre og ytre mangfold – uten å miste seg selv, uten å bli oppblåst – og slik være til stede i livet ut fra den en er, i all enkelhet, og i all mangfoldighet, og dermed kunne være til stede for andre også.

 

I dette arbeidet bruker jeg bilder, eventyr, myter, dikt, bildedbøker, reklame, hverdagsliv, historier - kort sagt, det som måtte dukke opp i kjølvannet av det temaet som har kommet til meg.

 

Det handler mye om å stole på det uventede.

 

 

Som eksempler på temaer kan jeg nevne:

Innføring i Jungs analytiske psykologi

Hvordan håndterer vi hender?

Å kjenne sitt livs mening

Reisen i våre hjerter

Et tre fornyer seg fra sine røtter

Det langsomme stedet

Nødvendigheten av nærvær

 

 

Telefon 22554251

Jungiansk analytiker og psykoterapeut

SIRI NESS

Siri Ness

Medlem av AGAP, IAAP, NFAP, NFP. ECP-sertifisert psykoterapeut.

Observatorie terrasse 5 C, 0270 Oslo - telefon 22554251 - e-post: post@siriness.no