"

Det handlet tydeligvis om å lytte innover, ikke lete

(fritt etter Tove Jansson, Sent i november)

Menneskesjelens irrganger har alltid opptatt meg, og derfor valgte jeg i sin tid skjønnlitteraturen. I mange år arbeidet jeg som frilans forlagskonsulent og oversetter, særlig innen barnelitteraturen - der skjedde det så mye spennende, så mye i den litteraturen loddet dypt. Ikke ulikt lyrikk.


Etter hvert fikk jeg et behov for å utforske C.G.Jungs menneskesyn og forståelse av de krefter som virker i menneskesinnet, ikke bare ved lesning, men ved den prosessen en analyse er - for å arbeide med drømmer, og for å utfordre meg selv: sammen blir teori og praksis noe langt mer enn summen av de to. Det fantes ingen jungianske analytikere i Norge den gangen,, men som daværende pendler mellom Norge og England kunne jeg i England gå inn i en analytisk prosess, som etter noen år førte meg til C. G. Jung-instituttet i Zürich. Fordi det ville bryte opp mitt etablerte liv, hadde jeg søkt om opptak for å bli avvist – i stedet ble  jeg i Zürich i fem år. 


Selv om jeg etter hvert avsluttet mitt arbeid som skjønnlitterær oversetter, opplever jeg som analytiker at jeg fremdeles oversetter – historier, drømmer, kriser, livsmønstre, symboler, og smerte. For å oversette er å overføre noe uttrykt på ett språk, til et annet, slik at det ukjente eller uforståelige åpner seg og viser hva det rommer, slik at man kan forstå mer av det man tidligere ikke forstod. Det handler om å lære seg å lytte til det andre språket, her: psykens språk.  Å forstå sitt eget liv er ikke alltid enkelt.Å se et mønster krever en viss avstand. Hvem eller hva i oss er det som hører, eller ikke hører - ? Og hvordan kan man se, og favne, sitt eget livs rikdom, samme hvor såkalt ’lite’,  ’ubetydelig’, 'meningsløst', eller krevende det livet oppleves som - ?

Det handler om å puste, og å kjenne etter...


Jeg er utdannet i analytisk psykologi ved C.G.Jung-instituttet i Zürich, medlem av AGAP, IAAP, NFAP, NFP, og er godkjent psykoterapeut ECP (se Lenker for utdyping av forkortelsene). Foruten å arbeide som terapeut og analytiker, er jeg veileder, læreanalytiker og foreleser, bl.a. ved ISAPZürich.

Som oversetter er jeg medlem av Norsk Oversetterforening

Siri Ness

Medlem av AGAP, IAAP, NFAP, NFP.  ECP-sertifisert psykoterapeut.

Observatorie terrasse 5 C, 0270 Oslo - telefon 90886997- e-post: post@siriness.no


Telefon  90886997