Jeg holder jevnlig forelesninger og seminarer, de siste årene hovedsakelig i Sveits og England. Temaene kan virke forskjellige, men handler med få unntak om aspekter av det Jung kalte individuasjonsprosessen – som veldig forenklet sagt handler om å komme hjem til seg selv. Og det betyr å finne sitt ståsted i seg selv, forholde seg til sitt indre og ytre mangfold – uten å miste seg selv, uten å bli oppblåst – og slik være til stede i livet ut fra den en er, i all enkelhet, og i all mangfoldighet, og dermed kunne være til stede for andre også.


I dette arbeidet bruker jeg bilder, eventyr, myter, dikt, bildedbøker, reklame, hverdagsliv, historier - kort sagt, det som måtte dukke opp i kjølvannet av det temaet som  har kommet til meg.


Det handler mye om å stole på det uventede.Som eksempler på temaer kan jeg nevne:

   

Innføring i Jungs analytiske psykologi 

Hvordan håndterer vi hender?

Å kjenne sitt livs mening   

Reisen i våre hjerter   

Et tre fornyer seg fra sine røtter

Det langsomme stedet

Nødvendigheten av nærvær

Stillhet

 


 

Siri Ness

Medlem av AGAP, IAAP, NFAP, NFP. ECP-sertifisert psykoterapeut.

Observatorie terrasse 5 C, 0270 Oslo - telefon 90886997 - e-post: post@siriness.no


Telefon  90886997